Zmiana godzin otwarcia biblioteki!

Zawiadamiamy, że w piątek 3 kwietnia Biblioteka będzie nieczynna. Zapraszamy po świętach 7 kwietnia.


 

World e-Book Library

Zapraszamy do korzystania z bazy World e-Book Library. Obejmuje ona obecnie 120 000 audiobooków 3 400 000 pełnotekstowych publikacji naukowych, popularnonaukowych, tekstów literackich oraz dokumentów w wielu językach, jednak głównie w języku angielskim. Znajdziemy tam kolekcje literatury światowej oraz wydawnictwa z zakresu wielu dziedzin nauki. Publikacje na platformie World e-Book Library występują w formacie PDF, a pliki audio w formacie MP3. Są kompatybilne z rozmaitymi urządzeniami: iPod/iPad, czytniki e-booków, komputery stacjonarne oraz laptopy.  Raz ściągnięte pliki (książki/audiobooki) zostają do Państwa dyspozycji nawet po wygaśnięciu rocznej prenumeraty.

Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

W roku 2014 Biblioteka PTPN otrzymała dotację w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego.

Realizacja projektu umożliwiła Bibliotece PTPN zakup specjalistycznego skanera bezdotykowego i rozpoczęcie digitalizacji szczególnie cennych pozycji z naszego księgozbioru. Wybrane zostały piętnasto- i szesnastowieczne druki oraz rękopisy z Biblioteki PTPN z uwzględnieniem kryterium unikatowości, co oznacza, że albo do tej pory nie notuje ich żadna inna biblioteka cyfrowa, albo zawierają szczególne, jednostkowe znaki własnościowe (w oprawie, wpisach proweniencyjnych, glosach) – m.in. Albrechta Dürera Hjerinn sind begriffen vier Bücher von menschlicher Proportion (Norymberga 1528), Mikołaja Reja Postyllę (Kraków 1560), czy też rękopisy książąt Sułkowskich. Tym samym cyfrowe reprinty owych dzieł pozwolą zapoznać się szerokiemu gronu odbiorców nie tylko z treścią, lecz również z indywidualnymi cechami poszczególnych egzemplarzy.

Zdigitalizowane obiekty udostępnione będą online w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych i biblioteki EUROPEANA.

Na życzenie czytelników, korzystających z naszych zbiorów w siedzibie PTPN,  wszystkie kopie cyfrowe oferujemy również na końcówkach bibliotecznego systemu informatycznego.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny nad zadaniem objęły lokalne media: TVP S.A. Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Prośba do Czytelników

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych Czytelników (zwłaszcza do pracowników naukowych poznańskich uczelni, członków towarzystw naukowych i regionalnych, studentów) o czynne włączenie się w tworzenie tematycznych kolekcji Biblioteki PTPN w zakresie:
1) historii starożytnej,
2) językoznawstwa antropologicznego,
3) historii i kultury Wielkopolski,
4) zagadnień prawnych kultury.
Chcemy szczególnie wyjść naprzeciw potrzebom młodych naukowców zajmujących się tymi zagadnieniami i zapewnić im, w ramach środków przyznanych nam na ten cel  w 2014 r. z MNiSW, dostęp do najnowszych publikacji naukowych polskich i obcych, które dotyczą wskazanych czterech obszarów badawczych. Propozycje tytułów, uznanych przez Państwo za ważne i niezbędne dla tych kolekcji, proszę zgłaszać przy pomocy zakładki „Zaproponuj zakup” na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio – wysyłając e-mail na adres: Basia.Borszewska@ptpn.poznan.pl.
Wszystkie dezyderaty dokładnie przeanalizujemy pod kątem przydatności do zbiorów, dostępności oraz cen, a następnie podejmiemy decyzję o ich zakupieniu.  Liczymy na Państwa pomoc i aktywny udział w tym projekcie.

Szanowni czytelnicy

Pragniemy poinformować, że od 23 września zwiększamy liczbę wypożyczanych dzieł/tytułów z trzech do pięciu, a w przypadku dzieł wielotomowych – wypożyczamy do 10 woluminów.

Bez zmian pozostają nasze usługi:

  • zamawianie książek drogą elektroniczną z katalogu on-line i przedłużanie terminu ich zwrotu
  • wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu książek tym czytelnikom, którzy podali nam aktualny adres e-mailowy

Skontaktuj się z nami:

  • Jeśli książka, której potrzebujesz ma status „W opracowaniu” – opracujemy ją w pierwszej kolejności!
  • Jeśli książka w katalogu on-line ma status „Do korzystania w czytelni” – istnieje możliwość przekwalifikowania jej na „Udostępniane na zewnątrz” z opcją „Zamów”
  • Jeśli książka ma opis tylko w katalogu kartkowym na życzenie Czytelnika zostanie skatalogowana komputerowo (UWAGA! W tym okresie czytelnik może sam sprawdzićw katalogu on-line, czy pojawił się już opis zamówionej książki, jeśli tak – można książkę odebrać w godzinach pracy Biblioteki)

Kontakt: tel. 61 852-44-87 lub 61 852-74-41 wew. 30; e-mail: informacja@ptpn.poznan.pl

Nowość: wypożycza się na zewnątrz drugi egzemplarz czasopism wydanych przez PTPN po 1945 r.

Uprzejmie informujemy

W BIBLIOTECE MOŻNA KORZYSTAĆ Z INTERNETU BEZPRZEWODOWEGO

 

Zachęcamy do korzystania z pełnotekstowych baz klasyki polskiej i obcej umieszczonych w zakładce „Bazy elektroniczne”/Polska Biblioteka Internetowa, Wolne Lektury, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej.