Projekt Dziedzictwo kulturowe Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisuje się w strategię działania Towarzystwa, które prowadzi ogólnie dostępną bibliotekę o statusie naukowym, przyczyniając się w ten sposób do podnoszenia poziomu nauki i studiów oraz ułatwia samokształcenie. Cyfryzacja zbiorów ma istotne znaczenie dla budowania w Polsce społeczeństwa informatycznego. Ponadto przyczynia się do ochrony i zabezpieczenia zasobów bibliotecznych, które są kluczowe dla zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Digitalizacja przyczynia się bowiem do tworzenia repozytoriów przeznaczonych do powszechnego użytku, a jednocześnie pozwala zachować oryginały dla następnych pokoleń czytelników.

Realizacja projektu w roku 2014 umożliwiła Bibliotece PTPN zakup specjalistycznego skanera bezdotykowego i rozpoczęcie digitalizacji szczególnie cennych pozycji z naszego księgozbioru. Wybrane zostały piętnasto- i szesnastowieczne druki oraz rękopisy z Biblioteki PTPN z uwzględnieniem kryterium unikatowości, co oznacza, że albo do tej pory nie notuje ich żadna inna biblioteka cyfrowa, albo zawierają szczególne, jednostkowe znaki własnościowe (w oprawie, wpisach proweniencyjnych, glosach) – m.in. Albrechta Dürera Hjerinn sind begriffen vier Bücher von menschlicher Proportion (Norymberga 1528), Mikołaja Reja Postyllę (Kraków 1560), czy też rękopisy książąt Sułkowskich. Tym samym cyfrowe reprinty owych dzieł pozwolą zapoznać się szerokiemu gronu odbiorców nie tylko z treścią, lecz również z indywidualnymi cechami poszczególnych egzemplarzy.

Zdigitalizowane obiekty będą udostępnione via Internet w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych i biblioteki EUROPEANA.

Na życzenie czytelników, korzystających z naszych zbiorów w siedzibie PTPN,  wszystkie reprinty oferujemy również na końcówkach bibliotecznego systemu informatycznego.

Patronat medialny nad zadaniem objęły lokalne media: TVP S.A. Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Prośba do Czytelników

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych Czytelników (zwłaszcza do pracowników naukowych poznańskich uczelni, członków towarzystw naukowych i regionalnych, studentów) o czynne włączenie się w tworzenie tematycznych kolekcji Biblioteki PTPN w zakresie:
1) historii starożytnej,
2) językoznawstwa antropologicznego,
3) historii i kultury Wielkopolski,
4) zagadnień prawnych kultury.
Chcemy szczególnie wyjść naprzeciw potrzebom młodych naukowców zajmujących się tymi zagadnieniami i zapewnić im, w ramach środków przyznanych nam na ten cel  w 2014 r. z MNiSW, dostęp do najnowszych publikacji naukowych polskich i obcych, które dotyczą wskazanych czterech obszarów badawczych. Propozycje tytułów, uznanych przez Państwo za ważne i niezbędne dla tych kolekcji, proszę zgłaszać przy pomocy zakładki „Zaproponuj zakup” na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio – wysyłając e-mail na adres: Basia.Borszewska@ptpn.poznan.pl.
Wszystkie dezyderaty dokładnie przeanalizujemy pod kątem przydatności do zbiorów, dostępności oraz cen, a następnie podejmiemy decyzję o ich zakupieniu.  Liczymy na Państwa pomoc i aktywny udział w tym projekcie.

Szanowni czytelnicy

Pragniemy poinformować, że od 23 września zwiększamy liczbę wypożyczanych dzieł/tytułów z trzech do pięciu, a w przypadku dzieł wielotomowych – wypożyczamy do 10 woluminów.

Bez zmian pozostają nasze usługi:

  • zamawianie książek drogą elektroniczną z katalogu on-line i przedłużanie terminu ich zwrotu
  • wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu książek tym czytelnikom, którzy podali nam aktualny adres e-mailowy

Skontaktuj się z nami:

  • Jeśli książka, której potrzebujesz ma status „W opracowaniu” – opracujemy ją w pierwszej kolejności!
  • Jeśli książka w katalogu on-line ma status „Do korzystania w czytelni” – istnieje możliwość przekwalifikowania jej na „Udostępniane na zewnątrz” z opcją „Zamów”
  • Jeśli książka ma opis tylko w katalogu kartkowym na życzenie Czytelnika zostanie skatalogowana komputerowo (UWAGA! W tym okresie czytelnik może sam sprawdzićw katalogu on-line, czy pojawił się już opis zamówionej książki, jeśli tak – można książkę odebrać w godzinach pracy Biblioteki)

Kontakt: tel. 61 852-44-87 lub 61 852-74-41 wew. 30; e-mail: informacja@ptpn.poznan.pl

Nowość: wypożycza się na zewnątrz drugi egzemplarz czasopism wydanych przez PTPN po 1945 r.

Uprzejmie informujemy

W BIBLIOTECE MOŻNA KORZYSTAĆ Z INTERNETU BEZPRZEWODOWEGO

 

Zachęcamy do korzystania z pełnotekstowych baz klasyki polskiej i obcej umieszczonych w zakładce „Bazy elektroniczne”/Polska Biblioteka Internetowa, Wolne Lektury, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej.